Stavebný veľtrh v Brne 2023 je úspešne za nami a my Vám ďakujeme za bohatú účasť!

Stavebný veľtrh v Brne 2023

Viac ako 17 tisíc návštevníkov a 224 vystavujúcich firiem z 11 krajín.  Hlavnou témou Stavebného veľtrhu v Brne, ročníka 2023, bolo malometrážne bývanie. V centre pozornosti však boli aj nové technológie v stavebníctve a adaptácia budov na stav energetiky. Keramické montované domy, ako tá najlepšia voľba pri výstavbe zdravého a úsporného bývania, presne na mieru, nemohli na najväčšej stavebnej výstavbe v Juhomoravskom kraji chýbať!

Stavebný veľtrh Brno prezentuje prierez celým odvetvím stavebníctva. Pokrýva realizácie stavieb, stavebné remeslá a technológie, stavebné materiály a výrobky, stavebné konštrukcie a technické zariadenia budov. Pomer zúčastnených firiem, ako aj záujem návštevníkov veľtrhu, opäť raz jednoznačne potvrdil aktuálny stav a smerovanie stavebného priemyslu.

PREFABRIKÁCIA

Kusové stavivo – bez ohľadu na jeho obmeny, vlastnosti, rozmery či parametre – je MINULOSŤOU. Stavebný priemysel a v konečnom dôsledku aj samotní spotrebitelia, si plne uvedomujú potrebu zefektívnenia procesu výstavby. Úspora energií a spotrebovaného materiálu, šetrný prístup k životnému prostrediu, či zkrátenie doby výstavby na minimum!

SPRÁVNY STAVEBNÝ MATERIÁL

Nie náhodou bolo hlavnou témou veľtrhu pre rok 2023 „Ako stavať a bývať Úsporne, Inteligentne, Bezpečne a Zdravo“. Keramické montované domy spĺňajú nielen podmienky prefabrikovanej výstavby a z nej plynúcich výhod. Vďaka keramickému kompozitu, ktorý tvorí hlavnú časť našich stien a je vyrobený z výlučne prírodných surovín, Vám ponúkame zdravé bývanie s neobmedzenou životnosťou.

Už nemusíte hľadať a porovnávať, ktorý montovaný dom má lepšie parametre. Existuje len jedna patentovaná technológia, ktorá ponúka dokonalé spojenie tradičného, rokmi overeného materiálu, s modernou a pokrokovou prefabrikovanou formou výstavby – KERAMICKÉ MONTOVANÉ DOMY.

Nadštandardný záujem o naše produkty nás potešil a vážime si ho. Zároveň nám potvrdil, že účasť na Stavebnom veľtrhu v Brne má zmysel! Tešíme sa na stretnutie v Marci 2024.

Volajte hneď! 8:00 – 16:00

Napíšte nám teraz!