Zásady ochrany osobných údajov

Aby sme Vás vedeli informovať o novinkách vo svete ekologických a nízkoenergetických domov a inovatívnej technológie výstavby, o našich aktuálnych akciách alebo možnostiach obhliadky výstavby keramických domov, zaslať Vám vzorku materiálu alebo predbežnú cenovú ponuku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 • Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť CERAMIC HOUSES EU, s.r.o. a jej dcérske spoločnosti (ďalej len „prevádzkovateľ“), a bez ďalšieho súhlasu Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

 • Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme vám mohli zasielať informácie o keramických domoch a ďalších našich produktoch a novinkách,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email adresa, telefónne číslo, lokalita výstavby, v prípade potreby aj korešpondenčná adresa (napríklad pre zaslanie vzorky keramického materiálu).

 • Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o záujemcu o nové bývanie/zákazníka, poskytovania aktuálnych informácií o produktoch, službách a výhodných ponukách, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas počas Vašej registrácie.

 • Aký je náš oprávnený záujem?

Naším cieľom a oprávneným záujmom je ponúkať cenovo dostupné, zdravé a ekonomické bývanie širokej klientele. Na tomto základe Vás informujeme o aktuálnych možnostiach využitia naších benefitov a aktuálnych akcií.

 • Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

 • Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu;
 • Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše údaje ďalej neposkytujeme. Ak nás o to požiadate a súhlasíte s tým, Vaše osobné údaje poskytneme subdodávateľom, sprostredkovateľom, prípadne finančným poradcom za účelom doplnenia a upresnenia cenovej ponuky.

 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje záujemcov o bývanie uchovávame po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. do odvolania tohto súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

 • Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame.

 • Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kontaktovať na marketing@ceramichouses.eu alebo 0948 641 518.

 • Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email marketing@ceramichouses.eu. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 • Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej forme, chránené prístupovým heslom.

 • Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky Vaše údaje sú chranené prístupovým heslom a majú k ním prístup len pracovníci nášho obchodného, projekčného, realizačného a/alebo marketingového oddelenia.

 • Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia, dňa 1.6.2019. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný emailom a aktualizáciou týchto Zásad spracúvania osobných údajov.

Vysvetlenie k súhlasom so spracovaním Vašich osobných údajov:
① Súhlasím s tým, aby spoločnosť CERAMIC HOUSES EU, s.r.o. spracovávala moje osobné údaje, ktoré som jej poskytol a ktoré získala v súvislosti s mojim správaním (napr. meno, priezvisko, tel. č., email, osobné preferencie výstavby domu) za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie,  ako aj na prieskum trhu.

② Súhlasím s tým, aby spoločnosť CERAMIC HOUSES EU, s.r.o.  spracovala moje osobné údaje v uvedenom rozsahu (napr. meno, priezvisko, tel.č., email) pre vybavenie mojej požiadavky. Bez tohto súhlasu moju žiadosť nebude možné vykonať.

④ Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu má účinky do budúcnosti. Pokiaľ odvolám súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na všetky vyššie uvedené účely, nebudem už dostávať žiadnu marketingovú komunikáciu. Súhlas môžem odvolať cez kontaktný formulár alebo iným spôsobom ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov uvedených vyššie. Týmto spôsobom môžem požiadať aj o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa mojich údajov a práv si môžem prečítať na tejto stránke Zásady ochrany osobných údajov hore vyššie.

Viac o cookies:

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Cookies, ktoré sa na webových stránkach spoločnosti Silicate World používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v nastaveniach každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies, však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.