4 základné komponenty

Keramické domy sú vyrobené výlučne z prírodných materiálov. Štyri základné komponenty na výrobu kompozitu sú Liapor, Siopor, Cement a špeciálne prísady pre vylepšenie ich vlastností. Ich životnosť je časovo neobmedzená tak ako u tehly. Rovnako sú porovnateľné aj kvalitatívne parametre (paropriepustnosť, zvuková a tepelná izolácia), avšak vďaka technológii výroby celých dielcov so zabudovanou predprípravou na siete (voda, elektrika a pod.), stále získate výhody vyplývajúce z výstavby montovaných domov.

•1 SIOPOR

Diatomit (hlavná zložka Sioporu) je prirodzene sa vyskytujúci jemný silikátový kameň, ktorý sa ľahko rozpadáva na jemný biely až šedobiely prášok.

Siopor je efektívny, tepelno-izolačný a zvukovo-absorbčný silikátový materiál pozostávajúci z pórovitých granúl guľovitého tvaru. Vzhľadom na svoje výnimočné vlastnosti je vhodný pre ekologické, energeticky úsporné keramické montované domy. Vynikajúce technické parametre Sioporu umožňujú rôzne spôsoby použitia pri výstavbe domov.

Siopor - materiál keramických stien

•2 LIAPOR

Liapor nahrádza bežné kamenivo. Vyrába sa výpalom a expandáciou treťohôrnych ílov v rotačných peciach.

Liapor je veľmi ľahký granulát. Svojou podstatou sa Liapor radí medzi keramické hmoty, ktoré patria medzi najstaršie a najosvedčenejšie stavebné materiály. Pri Liapore ide o vyšší stupeň spracovania základného materiálu, čo umožňuje, že k základným vlastnostiam keramických materiálov, ako je pevnosť, nízka nasiakavosť, stálosť a zdravotná nezávadnosť, sa pridávajú aj ďalšie, ako napríklad veľmi nízka objemová hmotnosť a vynikajúce tepelno izolačné schopnosti.

Liapor - základná zložka na výrobu keramických stien

•3 CEMENT

Cement je prírodné spojivo, ktoré nám zabezpečuje dokonalé spojenie prvkov kompozitu v jeden pevný, monolitický diel.

Cement získavame prevažne z lokálnych zdrojov.

Základnou úlohou cementu je zabezpečiť vysokú, časovo neobmedzenú pevnosť pre všetky druhy stavebných konštrukcií. Používame výhradne vysokokvalitné cementy s vyššou konečnou pevnosťou od renomovaných slovenských výrobcov. Ich kvalitu zaručuje stály dohľad nad procesom výroby, ktorý zabezpečuje autorizovaný úrad vydávajúci príslušné certifikáty.

Dielce montovaného keramického domu sú vďaka kvalitnému spojivu – cementu vysoko kvalitné.

Cement ako základná zložaka na výrobu keramických stien

•4 ŠPECIÁLNE PRÍSADY

Špeciálne prísady na báze prírodných komponentov.

Prírodné komponenty pre vylepšenie tepelnoizolačných, zvukovoizolačých a statických vlastností keramických stien pre výstavbu keramických montovaných domov. Ide predovšetkým o plastifikátory, ktoré modifikujú dobu spracovateľnosti a vytvrdzovania keramického kompozitu a tiež zvyšujú jeho pevnosť. Dôležitou látkou je aj prevzdušňovacia prísada, ktorá zlepšuje tepelno izolačné parametre kompozitu a znižuje jeho špecifickú hmotnosť.

Špeciálne prísady do keramického kompozitu

Katalóg projektov