Zakladanie rodinného domu – základová doska alebo základové pásy s betónovou platňou?

Základy

Aké základy zvoliť pre Váš nový rodinný dom? Aký je rozdiel medzi základovou doskou a základovými pásmi s betónovou platňou?

Stabilita a životnosť sú jedným z najdôležitejších faktorov pri navrhovaní domov. Pri každej stavbe domu začíname základmi, ktoré sú základným pilierom pre zdravie celej stavby. Dlhé obdobie bol považovaný za jediný správny spôsob zakladania domu princíp založenia na takzvanú únosnú a nezamŕzajúcu úroveň podložia. Tento princíp bol po prvý krát prehodnotený pred približne päťdesiatimi rokmi. Od tej doby sa spôsoby zakladania rodinných a bytových domov rozšírili, a my máme dnes na výber z viacerých možností. Čo tomuto prehodnoteniu predchádzalo?

Vybrali ste si už projekt pre Váš nový zdravý dom s neobmedzenou životnosťou? Inšpirujte sa v našom online katalógu keramických rodinných domov.

Základová doska alebo základové pásy s betónovou platňou?

Statika a stabilita

Každý geológ bez ohľadu na konkrétnu lokalitu výstavby určite potvrdí, že už aj pri mierne svahovitých podložiach vždy dochádza k určitým posunom a pohybom. Najmarkantnejšie je to práve pri svahovitých pozemkoch. Nie je preto prekvapujúce, že k prehodnoteniu zakladania stavieb na základové pásy (na mrznú hĺbku), došlo v jednej z najhornatejších krajín na svete, na Novom Zélande. Na tomto súostroví asi ani neexistuje lokalita, kde by nedochádzalo k pohybom podložia. Práve preto sa jedna skupina tamojších staviteľov podujala založiť dom na takzvanej plávajúcej odizolovanej základovej doske. Výsledok bol jednoznačný. Takýto systém zakladania čiastočný posun domu oproti terénu spolu so základovou doskou pripúšťa, pričom nedochádza k deštrukcii samotnej stavby. Aby sme ale hneď v úvode predišli možným nedorozumeniam, rozprávame sa o posunoch v milimetroch. Do doby prijatia takejto zmeny v princípoch zakladania neexistovala na Novom Zélande budova bez konštrukčnej deštrukcie. Dôvodom bol práve fakt, že základy boli kotvené do stále väčších hĺbok podložia, a ako je známe a v úvode článku už spomenuté, prakticky každé podložie je neustále v pohybe. Tento novy princíp zakladania je výhodný predovšetkým pri ľahkých stavbách, ale už sa začína uplatňovať aj pri viacpodlažných projektoch.
Výsledky boli tak ohromujúce, že za veľmi krátky čas bol tento princíp zakladania domov prijatý v takmer celom ekonomicky vyspelom svete. Aby sme sa pri výstavbe domov vyhli pôsobeniu zmenám a pohybu podložia na samotnú konštrukciu domu, tak sa vo veľkom začali stavať ľahké domy (s plávajúcimi) odizolovanými základovými doskami. Uplatnenie ľahkých stavieb na takýchto základoch pritom nie je len v lokalitách so svahovitým terénom. Svoje opodstatnenie a zjavnú výhodnosť majú aj pri mierne svahovitých a rovných lokalitách.
Odizolovaná samonosná základová doska je krížom rebrovaná železobetónová platňa, ktorá nesie váhu celej stavby a rovnomerne ju rozkladá na podložie. Znižuje sa tak riziko praskania múrov a zároveň sa zabezpečuje dlhšia životnosť a stabilita stavby.

Ekonomika a komplexnosť realizácie

Druhým dôvodom výhodnosti použitia odizolovaných základových dosiek je ekonomika ich realizácie. Takéto zakladanie je nielen finančne výhodnejšie (pri porovnaní konečnej ceny za zakladanie) ale na samotnú ekonomiku vplýva aj rýchlosť a komplexnosť ich realizácie. Krížom rebrovaná železobetónová doska vďaka svojej multifunkčnosti pozitívne vplýva na celkový proces výstavby. Čo to znamená? Realizáciou odizolovanej samonosnej základovej dosky vyriešite nielen základy domu, ale aj rozvody vody a odpadu, tepelnú izoláciu, izoláciu voči zemnej vlhkosti a iné záležitosti ako je napríklad predpríprava pre rozvody kúrenia ale aj eliminovanie negatívneho pôsobenia zemného radónu. Je možné všetko vyššie uvedené vyriešiť takto komplexne zakladaním na základových pásoch a ešte k tomu v priebehu pár dní? Sotva…

Ekonomika a energetická náročnosť prevádzky domu

Treťou výhodou zakladania na odizolovanú samonosnú základovú dosku je, že takéto konštrukcie sú už teplé. Pri realizácii zakladania na základových pásoch, je základová konštrukcia neustále vystavená vlhkosti. Keďže voda zvyšuje tepelnú vodivosť akéhokoľvek materiálu, tak aj chlad sa zákonite a jednoduchým spôsobom prenáša do stien. Všetci uznáte, že je rozdiel mať pod podlahou a stenami suchých len pár milimetrov, ako mať pod podlahou suchých až 30+ centimetrov. Pri realizácii izolácie voči zemnej vlhkosti pod samotnou základovou doskou je konštrukcia bez prítomnosti vlhka a tým aj neželaného chladu.

Odizolovaná základová doska

O  výhodnosti zakladania stavieb na odizolované samonosné dosky bolo napísaných už mnoho odborných článkov. My sme poukázali len na tie najdôležitejšie. Tie, ktoré Vám zabezpečia rýchlu výstavbu a energeticky nenáročné, zdravé a pohodlné bývanie za najlepšie ceny na trhu. Najväčším a najhodnotnejším dôkazom výhodnosti takéhoto zakladania je aj fakt, že v ekonomicky vyspelých krajinách dnes už väčšina (cez 95%) rodinných domov je postavených alebo sa bude stavať ako ľahké stavby a výlučne na odizolovaných samonosných základových doskách. Ak by ste si radi prečítali o výhodách vyľahčených základových dosiek a možnostiach ako ich realizáciu ešte vylepšiť, a taktiež aby sme zadosťučinili aj odbornej verejnosti, do pozornosti dávame článok Základové dosky rodinných domov v zámrznej hĺbke – nové konštrukčné riešenia, uverejnený v GRANT journal.

Nepoznáte vhodného dodávateľa odizolovanej samonosnej základovej dosky vo Vašom okolí? Napíšte nám na obchod@ceramichouses.sk. Už viac ako 2 roky spolupracujeme pri zakladaní stavieb so spoľahlivým partnerom, pričom realizáciu základov vieme zabezpečiť na Slovensku aj v okolitých štátok EU.

Pre výpočet cenovej ponuky na Váš nový,  keramický montovaný dom na kvalitných a stabilných základoch, nás neváhajte kontaktovať.

Volajte hneď! 8:00 – 16:00

Napíšte nám teraz!