Ekologická výroba keramických montovaných domov od CERAMIC HOUSES EU

ekologická výroba SW keramických montovaných domov

Aj Vás znepokojujú správy o skládkach nebezpečného odpadu alebo nezdravých plynoch, ktoré fabriky vypúšťajú do ovzdušia? Taktiež sa Vám nepáči, keď rôzne toxické látky ohrozujú životné prostredie? Hnevá Vás aký majú tieto vedľajšie produkty, vznikajúce pri činnosti človeka, dopad na prírodu a na naše zdravie?

Ekológia je na prvom mieste

Produkty šetrné k prírode a nášmu zdraviu sú nielen moderné, ale v dnešnej dobe aj nevyhnutné. Našťastie sa už stále viac a viac pozeráme do budúcnosti a na následky nášho správania voči prírode. Recyklovateľnosť, používanie prírodných materiálov a ekologická výroba neznečisťujúca životné prostredie je cieľom technologického vývoja vo väčšine odvetví. Stavebný priemysel nie je výnimkou.

Ako výberom správnej technológie výstavby domu môžete prispieť k zdravšiemu životnému prostrediu aj Vy? Objednajte si keramický dom!

Dosiahli sme výraznú úsporu energií

Keramické montované domy sú z materiálu, ktorý okrem iných predností je aj výborný tepelný izolant s výnimočnou akumulačnou vlastnosťou. Schopnosť prijať teplo, udržať ho a následne postupne vrátiť späť do interiéru domu je veľmi príjemná vlastnosť, ktorú ocení každý. Táto schopnosť zaručuje domácu pohodu pri akejkoľvek forme vykurovania. Či už máte doma radšej teplo alebo chladnejšie, schopnosť keramického materiálu udržať teplo sa určite odrazí aj na mesačných nákladoch. Nižšia spotreba energií pritom poteší nielen Vašu peňaženku, ale aj prírodu. V podobe zdravého a čistého vzduchu sa Vám poďakuje, že ju nezaťažujete nadmerným vykurovaním. Viac o tom, ako vynikajúci tepelnoizolačný materiál keramických domov od CERAMIC HOUSES EU vplýva na nižšiu spotrebu energií, ako chráni Vaše zdravie a je aj stále šetrný k prírode si prečítate v článku Nízkoenergetický montovaný keramický dom – Šetrite energiami, šetrite životné prostredie.

Aj výroba je maximálne ekologická

To, že keramické domy sú ekologické a chránia zdravie svojich obyvateľov už vieme. No nielen produkt, ale aj samotná jeho výroba je šetrná k prírode. Vďaka výstavbe z prírodných surovín, ktorých ťažbou a výrobou nezaťažujeme životné prostredie, podporujeme domáci trh a ponúkame prácu ľuďom aj v regiónoch, bez priemyselných parkov s množstvom fabrík vypúšťajúcich škodlivé exhaláty do ovzdušia.

Už samotná výroba stien prebieha bez nežiadúceho vplyvu na kvalitu ovzdušia a okolité prostredie nie je zaťažované emisiou znečisťujúcich prvkov. Ľudia žijúci v blízkosti výrobného závodu, sa tak nemusia báť o dopad na svoje zdravie. Steny sa v závode vyrábajú na formovacích podložkách podľa projektu schváleného investorom. Takto sa zabezpečí maximálna flexibilita klientov pri plánovaní dispozície domu, pričom vzniká len minimálny alebo žiadny odpad pri výrobe stien. Vďaka recyklovateľnosti materiálu sa aj to minimum odpadu vzniknutého pri výrobe domov dá znova použiť na výrobu menej náročných prvkov.

Sme pro-slovenskí

Príprava keramického materiálu, výroba našich keramických montovaných domov a aj samotné domy chránia Vaše zdravie a chránia aj našu prírodu.

Slovensko je bohatá krajina na nerudné suroviny a aj preto, sa na výrobu našich keramických montovaných domov snažíme v čo najväčšej miere využívať suroviny z nášho regiónu. Využívaním domácich surovín sa taktiež zaraďujeme do systému podporujúceho domáci trh a eliminujeme negatívny dopad z dopravy na väčšie vzdialenosti. Podporujeme a ponúkame prácu lokálnym spoločnostiam a domácim pracovným silám. Prispievame tak aj k menšiemu odlivu šikovných ľudí z menej rozvinutých regiónov Slovenska.

Pre výpočet cenovej ponuky na Váš ekologický CH keramický montovaný dom, ktorým prispejete k zdravému životnému prostrediu, nás neváhajte kontaktovať.

Volajte hneď! 8:00 – 16:00

Napíšte nám teraz!

18. júna 2019|Kategórie: Magazín|
Go to Top