Nízkoenergetický montovaný keramický dom, nízke prevádzkové náklady

Nízkoenergetický montovaný keramický dom

Nízkoenergetický dom nešetrí iba Vašu peňaženku, šetrí energie a teda aj životné prostredie!

Ekológia je na prvom mieste

Spotreba energií stále stúpa. Najmä z tohto dôvodu sa popredné firmy v rôznych oblastiach, ako sú doprava, priemysel a stavebný sektor, snažia znížiť spotrebu energií svojimi výrobnými procesmi a vyrábať výrobky šetrné k životnému prostrediu. V stavebnom odvetví je to hlavne snaha o nízkoenergetický dom, dom s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Obvodové múry CERAMIC HOUSE EU keramického domu pochádzajú z produkcie pri vysoko výkonných technológiách, sú vyrobené z progresívnych materiálov a sú hlavnou súčasťou každej našej stavby. Výrazne sa tak podieľame na celkovej energetickej bilancii budov a úspore financií v prevádzkovaní domov našich klientov. Veď vykurovanie a klimatizácia môže predstavovať až 70% spotreby energie budovy. Naše obvodové steny, z výlučne prírodných materiálov, pomáhajú znižovať náklady na energiu a vytvárajú optimálnu životnú klímu.

Ako výberom správnej technológie výstavby domu môžete prispieť k zníženiu spotreby energií a zdravšiemu životnému prostrediu aj Vy? Objednajte si keramický dom!

Keramický kompozit ako vynikajúci tepelný izolant šetrný k prírode

Stenové dielce CERAMIC HOUSE EU keramických domov pozostávajú z nosnej časti, ktorou je keramický kompozit a z izolačnej časti , ktorou je podľa aktuálne ponúkaného štandardu doska z minerálnej vlny. Primárnou funkciou keramickej časti stien teda nie je tepelná izolácia, ale nosná funkcia. Napriek tomu, obe časti našich dvojzložkových stien sú dôležité pre výsledné vlastnosti CERAMIC HOUSES EU keramických domov a to z hľadiska tepelnoizolačných parametrov, paropriepustnosti, energetickej triedy a prevádzkových nákladov.

Z hľadiska tepelneoizolačných parametrov sa keramické steny vyznačujú hlavne týmito vlastnosťami:

  • sú teplé – akumulujú teplo vytvárané vykurovacím systémom  domu, následne je teplo vyžarované späť
  • majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti (R= 4,8 – 6,9 m2.K/W) pričom s klesajúcimi exteriérovými teplotami sa tieto vlastnosti zlepšujú
  • keramický kompozit udržuje príjemnú vnútornú klímu počas celého roka. V zime do priestoru vracia teplo a v lete Vás zase ochráni pred prehriatím domu

Hlavné výhody nízkoenergetického keramického domu

Pri výstavbe domu sú prevádzkové náklady rovnako dôležité ako vstupné. Hľadať rovnováhu medzi týmito dvoma faktormi je potrebné už pri výbere projektu domu a hlavne pri výbere technológie výstavby a použitého materiálu.

Pri všetkom tom plánovaní nesmieme zabudnúť na naše zdravie a vnútornú klímu domu. Dnes si už klient môže vyberať z rôznych foriem výstavby a použitého stavebného a zatepľovacieho materiálu.  Vďaka technologickému vývoju je ekologický, recyklovateľný a zdraviu nezávadný materiál bežne dostupný aj v stavebníctve, a nie je potrebné robiť kompromis medzi kvalitou a cenou.

Ďalšou nezanedbateľnou výhodou výstavby domu z keramického kompozitu, ktorá taktiež vplýva na ekonomiku výstavby a bývania, je zlepšenie pomeru úžitkovej plochy k zastavanej ploche. Vďaka užším obvodovým stenám pri zachovaní výborných izolačných vlastností naši klienti získajú väčšiu úžitkovú plochu pri rovnakej zastavanej ploche alebo naopak pri zachovaní rovnakej úžitkovej plochy ušetria zastavanú a tým aj časť pozemku. Ušetrené miesto tak môžu vhodnejšie využiť, napríklad aj na svoje letné či zimné aktivity.

Okrem hodnoty tepelného odporu a prevádzkových nákladov sa čoraz častejšie zaujímame aj o paropriepustnosť v spojení s hygienou bývania. Optimálnu hladina relatívnej vlhkosti vzduchu v hlavnej miere ovplyvňuje skutočnosť, či je stavba difúzne otvorená alebo difúzne uzatvorená. Difúzna uzatvorenosť stavieb prináša so sebou nepríjemné problémy v dome a následne zanechá stopy aj na zdraví ich majiteľov. Najlepším a zároveň aj najekonomickejším riešením pre zdravé bývanie je postaviť si difúzne otvorenú stavbu na silikátovej báze. Takáto ekologická stavba si bez ďalších nákladov sama upravuje relatívnu vlhkosť v interiéroch, vrátane miestností s najvyššou vlhkosťou (kúpeľňa, kuchyňa).

CERAMIC HOUSES EU keramické steny pri izolácii minerálnou vlnou sú teda nielen šetrné k životnému prostrediu a Vašej peňaženke, ale chránia hlavne aj Vaše zdravie a zdravie Vašej rodiny.

Pre výpočet cenovej ponuky na Váš ekologický CERAMIC HOUSES EU keramický montovaný dom, ktorým prispejete k zdravému životnému prostrediu, nás neváhajte kontaktovať.

Volajte hneď! 8:00 – 16:00

Napíšte nám teraz!

26. júna 2019|Kategórie: Magazín, Pýtate sa|
Go to Top