Murovaný dom a jeho modernejšia verzia postavená za pár hodín

Murovany dom alebo montovany dom

Murovaný dom alebo montovaný rodinný dom? Aký je medzi nimi rozdiel a aké výhody Vám prinášajú stavby z keramiky? Už dávno neplatí, že kvalitný keramický dom môže byť iba murovaný!

Murovaný rodinný dom z kusového staviva

Technológiu výstavby murovaných rodinných domov pri použití kusového staviva nie je azda potrebné podrobnejšie vysvetľovať. Táto, u nás stále najrozšírenejšia forma výstavby je dobre známa či už medzi odborníkmi, stavebnými spoločnosťami ale aj verejnosti. Práve aj vďaka možnosti sebestačnosti je tou najpoužívanejšou. V každej rodine sa nájde aspoň jeden dom, ktorý si Vaši rodičia, starí rodičia alebo iní známi postavili sami, prípadne za pomoci susedov a rodiny. Doba však ide dopredu, a stavebné odvetvie  nie je výnimkou. Pracovná vyťaženosť, ale aj úbytok remeselníkov už nedovoľuje takému množstvu z Vás si postaviť dom iba za pomoci rodiny a známych.

Ako výberom správnej technológie výstavby domu môžete získať rokmi overenú kvalitu ale v modernejšom a inovatívnom prevedení? Objednajte si montovaný keramický dom!

Rýchlosť výstavby prefabrikovaných montovaných domov ako ich hlavná výhoda oproti murovaným domom

Rýchlosť výstavby prefabrikovaných montovaných domov bola jednou z hlavných dôvodov, prečo sa táto technológia stala čoraz vyhľadávanejšou.  Aktuálne máme na výber niekoľko typov a druhov materiálov z ktorých môžeme postaviť montovaný dom za výrazne kratšiu dobu ako postaviť dom z kusového staviva. Zo strany rôznych médií dochádza k skresleným informáciám, keď pod pojmom montované domy rozlišujú iba montované domy ľahké – vyrábané z drevotriesky a ťažké – vyrábané z betónu alebo železa. Oba tieto typy montovaných domov sú späté s negatívnymi skúsenosťami či už vo forme panelákov a ich nepresnosťou a zlými izolačnými vlastnosťami, alebo drevotrieskou plnou chemických materiálov a jej nepriaznivým vplyvom na zdravie. Už niekoľko rokov majú budúci investori možnosť zvoliť si ľahkú stavbu aj z keramického kompozitu podobného klasickej pálenej tehle.  Výber správneho materiálu je nadmieru dôležitý. Nielen preto aby sa zachovali všetky dôležité parametre pre zdravé bývanie, ale aby ste si postavili dom, v ktorom môžete bývať viac ako len pár rokov.

Môžeme mať montovaný dom aj z ekologického materiálu, ktorý má obdobné vlastnosti ako tehla? Áno, môžeme!

CERAMIC HOUSES EU keramické montované domy sú, podobne ako pálené tehly, vyrábané výlučne z prírodných materiálov. Majitelia takýchto domov sa nemusia obávať o svoje zdravie ani o zdravie svojich blízkych. Stavba sa vplyvom času neznehodnocuje a jej životnosť je porovnateľná s tehlovou stavbou. Keramický materiál je nielenže podobný tehle, ale vďaka technológii výstavby získate ešte aj ďalšie výhody! Tepelno-izolačné vlastnosti keramického kompozitu sú v porovnaní s tehlou podobné, pričom však odpadajú potenciálne problémy s nutnosťou vyriešenia „mostíkov“ na styku jednotlivých tehál, ktoré sú tvorené vrstvou malty alebo lepidla. Takmer každá termovízna snímka tehlového domu pri dostatočnej citlivosti znázorňuje raster ukazujúci, kde sú špáry medzi tehlami. Riešením sú vyššie náklady na zateplenie. Zateplenie, ale nemôže vyriešiť rozdiel medzi dilatačnými koeficientmi tehál a spojovacích mált resp. lepidiel. Vždy tu hrozí možnosť otvárania vlásočnicových prasklín. Pri montovaných stavbách z celostenových prefabrikátov táto hrozba odpadá. V závode je vyrobená celá stena. CERAMIC HOUSES keramická stena je taktiež vyrobená ako dvojvrstvová, už so základným zateplením.

Ak uvažujete práve nad výstavbou domu z kusového staviva, na výber máte hneď niekoľko druhov tvaroviek. Od klasickej pálenej tehly cez rôzne pórovité plynosilikáty alebo pórobetón. Výber tehly výrazne ovplyvní nielen pevnosť celej stavby, ale aj jej vlastnosti. Pokiaľ klasická pálená tehla má pevnosť 10 MPa a viac, jej mladšie, avšak len vzdialené príbuzné – nepálené pórovité tehly majú obvykle najviac 3 MPa. Keramické montované domy vyrábané výlučne z prírodných surovín majú pevnosť od 6 MPa a viac. Vďaka technológii výroby, takáto pevnosť platí pre celú plochu steny. V keramických stenách nenájdete ani miesta spojov ako medzi tehlami, teda pri akejkoľvek výstavbe z kusového staviva, kde obvykle pevnosť týchto spojov býva značne nižšia ako je pevnosť samotnej tehly.

S montovaným domom získate viac úžitkovej plochy

Spôsob výstavby naviac výrazne ovplyvňuje pomer zastavanej a úžitkovej plochy. Kým pri montovaných stavbách je tento pomer výrazne nižší, výstavba z kusového staviva Vás môže ochudobniť v niektorých prípadoch v priemere o 8% obytnej plochy, čo pri priemernom rodinnom dome môže predstavovať aj celú izbu. Keďže v prípade montovaných keramických domoch ide o kompaktnú konštrukciu stien s dostatočne predimenzovanou statickou pevnosťou a pritom s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ich hrúbky môžu byť často aj o 10 % menšie ako pri domov z kusového staviva. Predstavte si, akoby bola stena  z jednej veľkej tehly dokonale vyrobenej v závode. Vedľajší, avšak veľmi pozitívny účinok takejto konštrukcie je ochrana interiérov proti všade prítomnému elektromagnetickému smogu.

Montované domy z keramického kompozitu v plnej miere zodpovedajú najvyšším nárokom na súčasné stavby. Je to tak z pohľadu všetkých fyzikálno – technických parametrov, ale aj z pohľadu vyššej univerzálnosti a flexibility pri navrhovaní stavieb. Domy nie sú vyrábané ako typizované, ale stavebníci si môžu sami navrhnúť dispozičné riešenie bývania.

Aké sú hlavné výhody výstavby montovaného keramického domu od CERAMIC HOUSES EU v porovaní s murovaným domom?

  • už pripravené drážky pre  rozvody vody a odpadné potrubia, a tiež zabudované elektrotrubice, na stavbe nie je teda potrebné búrať ani sekať
  • obvodové steny keramického montovaného domu sú privezené už zo závodu ako dvojzložkové
  • steny sú vyrobené výlučne z prírodných materiálov, rovnako ako aj použitá tepelná izolácia
  • keramické domy od CERAMIC HOUSES EU majú vďaka zloženiu vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
  • menej zastavanej a viac úžitkovej plochy pri dosiahnutí rovnakých vlastností
  • životnosť keramického montovaného domu sa počíta na stovky rokov, teda prakticky neobmedzená
  • v stenách nevznikajú vlasové praskliny
  • keramické steny priebežne optimalizujú relatívnu vlhkosť v interiéri

Keramický montovaný dom je spojenie rokmi overeného materiálu s modernou, rýchlou a ekonomickomou technológiou výstavby

Ak patríte teda medzi tých, ktorí veria keramickému materiálu a najlepší dom bude stále ten postavený z tehál, máme pre Vás to najekologickejšie a najmodernejšie riešenie! Tak, ako aj v ostatných odvetviach, aj stavebný priemysel sa vyvíja a technologický pokrok nielen uľahčuje, ale aj zlepšuje kvalitu každodenného života. Narastajúce nároky na stále nižšiu cenu a rýchlejšiu formu výstavby posúvajú možnosti a technológie výstavby rodinných domov dopredu. Keramické montované domy ponúkajú svojim zákazníkom rýchlu výstavbu bez zníženia kvality a pri dodržaní všetkých technologických postupov. CERAMIC HOUSES keramické domy tak predstavujú tú najprogresívnejšiu formu výstavby rodinných domov súčasnosti.

Rýchlosť výstavby, izolačné vlastnosti, kvalita a životnosť použitého materiálu či ekologický charakter CERAMIC HOUSES keramických rodinných domov sú tým najlepším dôkazom!

Pre výpočet cenovej ponuky na Váš ekologický CH keramický montovaný dom, ktorým prispejete k zdravému životnému prostrediu, nás neváhajte kontaktovať.

Volajte hneď! 8:00 – 16:00

Napíšte nám teraz!