12 dôvodov – dôvod č.1

dôvod č.2

Prečo si vybrať keramický montovaný dom – zdravé bývanie

Preco keramicky montovany dom 1

Lebo čistý vzduch, pitnú vodu, zdravú prírodu a svet bez prírodných katastrof potrebujeme všetci

Zdravie je to najcennejšie čo máme

Jeden náš klient, nám nedávno odovzdal krásnu myšlienku. „Keramický dom som si nezvolil len pre zdravie moje a mojej rodiny, tak ako to píšete vo vašich článkoch. Vybral som si ho aj kvôli mojim susedom, ľudom v mojej obci, ľudom na Slovensku, vo svete. Lebo ZDRAVÝ VZDUCH a svet bez prídodných katastrof potrebujeme všetci.“ A my len dodáme, že vôbec nepreháňal. Ak chceme prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia mali by sme si aj pri výstavbe domu vybrať možnosť, ktorá je najlepšia pre nás a zároveň neznečisťujúca životné prostredie počas celej doby životného cyklu. Naše zdravie, to najcennejšie čo máme, je dôvod číslo 1, prečo je keramický montovaný dom najlepšou voľbou na trhu.

Ako výberom správnej technológie výstavby domu môžete prispieť k zdravšiemu životnému prostrediu aj Vy? Objednajte si keramický dom!

Prečo je keramický montovaný dom najlepší pre naše zdravie?

Tak ako aj v iných odvetviach, ak chceme kvalitu s ohľadom na naše zdravie, musíme sa pozerať na celý cyklus produktu a služby. Nestačí mať dom, ktorý je zelený len v jednom smere, napríklad formou kúrenia. Jeho výroba, výstavba a následná prevádzka by mala predstavovať sled rozmuného a ohľaduplného prístupu k životu nášmu aj našej planéty. Aj keď stavebný priemysel patrí medzi najväčších prispievateľov k znečisteniu ovzdušia, vždy je možnosť ako stavať šetrne a ekologicky.

Keramické montované domy sú súčasťou moderného a zdravého životného štýlu, a to vo všetkých jeho fázach

  • Výroba stien šetrná k prírode, bez nežiadúcich veďľajších účinkov na kvalitu ovzdušia. Okolité prostredie nie je zaťažované emisiou znečisťujúcich prvkov.
  • Použitie výlučne prírodných materiálov, ktorých ťažbou a výrobou nezaťažujeme životné prostredie.
  • Výroba aj  výstavba nie je náročná na čas a použitie ťažkých mechanizmov je obmedzené na minimum (výstavba trvá pár hodín).
  • Nenáročnosť na ďalšie zariadenia a materiál. Pre vytvorenie funkčného a zdravého bývania nepotrebujete drahé vybavenie ani veľké množstvo materiálu.
  • ekonomické po stránke prevádzky. Nepotrebujete veľa investovať do pravidelnej údržby, vlastnosti použitých prírodných materiálov sa dlhodobo nemenia.
  • Vďaka akumulačnej vlastnosti a výnimočným tepelnoizločným vlastnostiam šetríte na energiách, ktorých zabezpečovanie podobne ako priemysel obsadzujú prvé miesta medzi najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia. Nižšia spotreba energií sa odrazí na mesačných nákladoch na kúrenie a aj na čistom vzduchu, ktorý nezaťažujete nadmerným vykurovaním.
  • Výroba stien je na Slovensku. Neprispievate k znečisteniu ovzdušia dovozom zo zahraničia, podporujete domáci trh, pomáhate takto s udržaním pracovných miest aj v regiónoch. To všetko bez priemyselných parkov s množstvom fabrík vypúšťajúcich škodlivé exhaláty do ovzdušia.
  • V prípade potreby, je recyklovateľný prakticky všetok materiál z ktorého je dom postavený.

Správna voľba

Váš nový dom nemá byť len strecha nad hlavou, miesto kde sa cítite dobre, miesto ktoré odrzkadľuje Vašu jedinečnosť a predstavy o krásnom bývaní. Okrem týchto základných podmienok, domov spĺňa aj dôležité úlohy a tou najdôležitejšou je ochrana nášho zdravia. Práve preto sme ZDRAVIE vybrali ako prvý a hlavný dôvod do série článkov na rok 2021 – Prečo keramický montovaný dom? 

Dôvodov je ešte veľa a nás zaujíma Váš názor. Inšpirujte nás, ktorý je podľa Vás druhý najdôležitejší dôvod? O čom si napíšeme vo Februári? Vaše návrhy, prečo je keramický montovaný dom najlepšou voľbou na trhu nám posielajte na marketing@ceramichouses.eu. Potešíme sa každému Vášmu emailu. Zo srdca Vám všetkým ďakujeme. Za Váš nesebecký prístup, vďaka ktorému sa nám tu bude zdravšie a krajšie bývať?. Vaše keramické domy.

Pre výpočet cenovej ponuky na Váš ekologický keramický montovaný dom, ktorým prispejete k zdravému životnému prostrediu, nás neváhajte kontaktovať.

Volajte hneď! 8:00 – 16:00

Napíšte nám teraz!