pre EKOLOGICKÝ DOM

3E? Čo to 3E znamená?

Neraz sme sa stretli s otázkou, čo to 3E, ktoré zdobí náš výrobný závod a nájdete ho veľa krát spomenuté aj v našich online či offline textoch, vlastne znamená?

3E sú zásady pre výstavbu kvalitného, zdravého a energeticky úsporného bývania.

3E musia spĺňať naše domy.

3E predstavuje hodnoty a náš záväzok voči Vám aj životnému prostrediu, že Váš nový dom bude:

  • EKOLOGICKÝ

Naša stratégia vývoja ako aj celý životný cyklus našich produktov (od zaobstarania surovín, výroby až po recykláciu) je prísne v súlade so snahou Európskej Únie o uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

  • ENERGETICKÝ

Vysoká úspora energií počas celej životnosti domu. Keramický montovaný dom dokáže poskytnúť zdravé a energeticky nenáročné bývanie prirodzenou cestou, len na základe použitých surovín a stavebnej technológie.

  • EKONOMICKÝ

Bezkonkurenčné obstarávacie ceny keramických domov a nízke prevádzkové náklady predstavujú, medzi individuálnou bytovou výstavbou, ekonomicky najdostupnejšiu variantu bývania na trhu.

ekologický dom

Zdravie na prvom mieste

Produkty šetrné k prírode a nášmu zdraviu sú nielen moderné, v dnešnej dobe aj nevyhnutné. Našťastie už stále viac a viac rozmýšľame do budúcnosti a prehodnucuje následky nášho správania voči prírode. Recyklovateľnosť, používanie prírodných materiálov a ekologická výroba neznečisťujúca životné prostredie je cieľom technologického vývoja vo väčšine odvetví. Stavebný priemysel nie je výnimkou.

Ako výberom správnej technológie výstavby ekologického domu môžete prispieť k zdravšiemu životnému prostrediu aj Vy? Objednajte si keramický ekologický dom!

Zásady pre ekologické a zdravé bývanie

Uhlíková stopa

Naše svedomie aj záväzok voči našim deťom nás vedú správať sa zodpovedne, s čo najmenším negatívnym dopadom na kvalitu života nás, aj budúcich generácií. Uhlíková stopa je komplexná a rozsiahla téma, ktorej sa budeme venovať v samostatnom článku. Následky uhlíkovej stopy si spolu s každým, komu život nieje ľahostajný, plne uvedomujeme. Naša stratégia vývoja, ako aj celý životný cyklus našich produktov (od zaobstarania surovín, výroby až po recykláciu), je prísne v súlade so snahou Európskej Únie o uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Európska „zelená dohoda“ je plánom EÚ pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Rovnako ako aj záväzok pre dosiahnutie obehového hospodárstva do roku 2050. Uhlíková neutralita znamená, že nevyprodukujeme viac, ak príroda (ako zachytávač) pohltí ~ 10 gigaton CO₂. Je viac než alarmujúce, že v roku 2022 ľudstvo do atmosféry vypustilo viac oxidu uhličitého (CO₂) ako kedykoľvek predtým. Naše emisie vzrástli o 0,9 % na 36,8 gigaton (Zdroj: Medzinárodná energetická agentúra IEA).

Energeticky nenáročné materiály na výrobu

Prefabrikované stavebné dielce vyrábame z keramického kompozitu, výlučne z prírodného materiálu. Úspora a ekologickosť spočíva v úplnej eliminácii neprírodných, chemických zložiek (akými sú napríklad lepidlá) a taktiež aj v rozdiely použitého množstva surovín. Tento rozdiel je dôležitý najmä pri cemente, pri ktorého výrobe sa vyprodukuje až 8% emisií CO₂ z celej svetovej produkcie. Produkcia ocele predstavuje až 6,5% emisií CO₂. Mimoriadnym prínosom je postupná náhrada oceľovej výstuže kompozitnou výstužou, ktorá má rádovo nižšiu uhlíkovú stopu a viacnásobne nižšiu hmotnosť. Z tohto dôvodu ich výmena v materiálovej štruktúre predstavuje hlavné inovácie v pláne skupiny CERAMIC HOUSES.

Je ťažké predstaviť si svet bez cementu. Je to po vode druhá najčastejšie používaná surovina na svete. V závislosti od zdroja sa uvádza, že emisie oxidu uhličitého z výroby cementu tvoria 7 až 8 % z celkového množstva CO₂ vyprodukovaného ľudskou činnosťou. Svetová spotreba betónu v dôsledku rastu svetovej populácie a urbanizácie naďalej stúpa. Je preto potrebné hľadať riešenia ako stavať udržateľne. (Zdroj: www.asb.sk)

Nízka spotreba energií pri bývaní

Pri keramickom montovanom dome neplatí, že čím viac do domu investujete, tým nižšia bude spotreba energií. Základom keramického montovaného domu je zdravé jadro. Steny domu sú vyrobené z tých najvhodnejších, kvalitných prírodných materiálov modernou a progresívnou technológiou. S najnižšou nákladovou a investičnou cenou sa tak dosiahne najvyššia úspora energií. Pri keramickom montovanom dome predstavujú prevádzkové náklady vo vzťahu k investičným nákladom optimálnu efektivitu už od použitých materiálov pri výrobe, až po spotrebu energií na prevádzku. Táto úspora sa týka tých najnákladnejších sezónnych položiek, akými sú ochladzovanie (v lete) a vyhrievanie domu (v zime), ale aj minimalizáciou až vylúčením iných zariadení, ktoré sú závislé na energiách (nútené vetranie a pod.). Keramický montovaný dom dokáže poskytnúť zdravé a energeticky nenáročné bývanie prirodzenou cestou, len na základe použitých súrovín a stavebnej technológie.

Výroba energie je najväčším producentom emisií z celosvetovej produkcie CO₂ a jej objem stále rastie. Udržateľnosť v stavebníctve je tak podmienená nie používaním rôznych zariadení, ale ich elimináciou.

„Najväčší sektorový nárast emisií v roku 2022 pochádza z výroby elektriny a tepla, ktorej emisie vzrástli o 1,8 % alebo 261 miliónov ton. Konkrétne globálne emisie z výroby elektriny a tepla spaľovaním uhlia vzrástli o 224 miliónov ton alebo o 2,1 %, na čele s rozvojom ekonomiky v Ázii.“ (Zdroj: www.iea.org)

Aj keď čísla a zdroj energie je na Slovensku na prvý pohľad priaznivejšie, netreba zabúdať na vedľajšie následky. Najčistejšia energia je tá, ktorú nespotrebujete. (Zdroj: allforpower.cz)

Prírodné materiály

Nosné časti domu, sú vyrobené z výlučne prírodných materiálov. Ich technické a hlavne fyzikálne parametre tak garantujú optimálne ekologické vlastnosti, s čo najnižším možným negatívnym dopadom na životné prostredie. Viac o vhodnosti tohto stavebného materiálu aj priameho vplyvu na bývanie v zdravom dome nájdete v našom článku – Prečo si vybrať keramický montovaný dom – prírodný stavebný materiál.

Keramický, montovaný, ekologický dom je vyrobený patentovanou technológiou z výlučne prírodných materiálov. Vďaka tomu je šetrný k životnému prostrediu a poskytuje zdravé bývanie s neobmedzenou životnosťou.

Recyklovateľnosť

Materiály použité pri výstavbe domu sú v plnej miere recyklovateľné. Recykláciu je možné takmer na 100% uplatniť aj pri požiadavke sanovania každej časti keramických prefabrikovaných stien. Váš ekologický dom bude 100% recyklovateľný a nepredstavuje tak záťaž pre ďalšie generácie a pre životné prostredie.

Technológia výroby znižuje hmotnosť

Uplatnením patentovanej technológie krížom rebrovaných stien je hmotnosť stien keramického montovaného domu bezkonkurenčne nízka. Napríklad, oproti tehlovým domom so železobetónovými vencami, sú keramické montované domy len niečo vyše desatinou ich váhy. Takáto, neporovnateľne nižšia váha znamená mimoriadne nízke zaťaženie životného prostredia od objemu spotrebovaných surovín, až po prepravu hotových stien.

Nákladná preprava je druhá v poradí, po osobných automobiloch, vo výške emisií skleníkových plynov podľa druhu dopravy.

„Doprava je jediným sektorom, v ktorom sa emisie skleníkových plynov počas troch posledných dekád zvýšili, a to o 33,5 % v období 1990 až 2019. Doprava bola zodpovedná za štvrtinu všetkých emisií oxidu uhličitého v EÚ v roku 2019, pričom podľa správy Európskej environmentálnej agentúry sa na týchto emisiách podieľala cestná doprava 71,7 percentami.“ (Zdroj: www.europarl.europa.eu)

Životnosť

Korpus ekologického domu vďaka použitým materiálom nemá obmedzenú životnosť. Ako sme už uviedli, pri výstavbe sa nepoužívajú žiadne chemicky vyrábané materiály, ktoré by časom degradovali, a/alebo predstavovali riziko pre obyvateľov domu. Pri porovnaní napr. s domami, kde je súčasťou steny aj drevotrieska, je životnosť keramických domov ako aj kvalita bývania v nich jednoducho neporovnateľná.

Ako prispieť k modrej planéte, zdravšiemu životnému prostrediu a postaviť zdravý ekologický dom? Objednajte si keramický montovaný dom. Vyberte si z nášho katalógu alebo nám pošlite Váš vlastný projekt.

Cenová ponuka na vlastný návrh dispozície alebo si vyberte z nášho katalógu.

Volajte hneď! 8:00 – 16:00

Napíšte nám teraz!