pre EKONOMICKÝ DOM

3E? Čo to 3E znamená?

Neraz sme sa stretli s otázkou, čo to 3E, ktoré zdobí náš výrobný závod a nájdete ho veľa krát spomenuté aj v našich online či offline textoch, vlastne znamená?

3E sú zásady pre výstavbu kvalitného, zdravého a energeticky úsporného bývania.

3E musia spĺňať naše domy.

3E predstavuje hodnoty a náš záväzok voči Vám aj životnému prostrediu, že Váš nový dom bude:

 • EKOLOGICKÝ

Naša stratégia vývoja ako aj celý životný cyklus našich produktov (od zaobstarania surovín, výroby až po recykláciu) je prísne v súlade so snahou Európskej Únie o uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

 • ENERGETICKÝ

Vysoká úspora energií počas celej životnosti domu. Keramický montovaný dom dokáže poskytnúť zdravé a energeticky nenáročné bývanie prirodzenou cestou, len na základe použitých surovín a stavebnej technológie.

 • EKONOMICKÝ

Bezkonkurenčné obstarávacie ceny keramických domov a nízke prevádzkové náklady predstavujú, medzi individuálnou bytovou výstavbou, ekonomicky najdostupnejšiu variantu bývania na trhu.

3E pre EKONOMICKY DOM

Zásady pre ekonomicky úspornú výstavbu a bývanie

Nie vždy platí pravidlo „Čím vyššia cena, tým vyššia kvalita“. Vďaka úspore času a materiálu pri výrobe aj výstavbe, je keramický montovaný dom, pri zachovaní tej najvyššej kvality, ekonomicky najvýhodnejšou voľbou. Vďaka použitej patentovanej technológii a keramického kompozitu je keramický montovaný dom ekonomický a energeticky úsporný aj pri prevádzke. Okrem samotnej technológie a použitého materiálu, na ekonomickú úsporu výrazne vplývajú aj pravidlá pri návrhu dispozície. Platí to pre akýkoľvek typ rodinného domu, či iných typoch bytových a administratívnych budov. S keramickým montovaným domom tak za najlepšie ceny na trhu získate kvalitné bývanie, ktorého hodnota, nielen vďaka neobmedzenej životnosti a výnimočným parametrom, časom ešte rastie.

Ako ušetriť pri výstavbe bez negatívneho dopadu na kvalitu a energeticky úsporné bývanie? Objednajte si keramický dom!

3E pre EKONOMICKÝ DOM

Výhodné bývanie začína správnym návrhom

Primeraná zastavaná plocha

Aká je to primeraná zastavaná plocha rodinného domu? Každá kategória rodinného domu ma iný ekonomický štandard zastavanej a úžitkovej plochy. Napríklad jednopodlažný rodinný dom s tromi spálňami a obývacou izbou s kuchyňou má v ideálnom prípade do 110 m² zastavanej plochy (pre murovanú stavbu z kusového materiálu to bude o niekoľko m² zastavanej plochy viac). Pre viacpodlažný rodinný dom je zastavaná plocha navýšená aj o plochu schodiska. Neprimerane veľká zastavaná plocha sa zákonite nepriaznivo premietne do zvýšenej ceny domu a to pri výstavbe, zariadení ale aj prevádzke.

Pomer zastavanej a úžitkovej plochy

Aký je ideálny pomer medzi zastavanou a úžitkovou plochou? Pri výstavbe domu z kusového staviva je hlavne z dôvodu hrubších obvodových stien pomer zastavanej a úžitkovej plochy výrazne nevýhodnejší. Pokiaľ pri konvenčnej technológii z kusového staviva je pomer zastavanej a úžitkovej plochy v priemere až 1,26, uplatnením montovaného domu sa koeficient znižuje na iba 1,15. Uvedené znamená, že konvenčnou technológiou (výstavbou z kusového materiálu) zabudujete až štvrtinu zastavanej plochy do stien. Avšak pozor, pri konvenčnej technológii sa zvyšujú nielen investičné náklady, ale aj náklady prevádzkové. Pri napríklad úzkych pozemkoch je dom s užšími obvodovými stenami nevyhnutnosťou, nie len ekonomickou (správnou) voľbou. 

Okrem nevýhodnejšieho pomeru zastavanej a úžitkovej plochy, výstavba z kusového materiálu so sebou nesie celú radu ďalších nevýhod:

 • Mokré procesy priamo na stavbe
 • Podstatne väčšie hrúbky stien (nielen z dôvodu stability)
 • Pracnosť, manipulácia, sprievodné činnosti
 • Železobetónové prievlaky, konzoly, vence, …

Všetky tieto procesy sú pri montovaných domoch v maximálnej miere eliminované.

Garáž 

Samostatne stojaca garáž alebo garáž ako súčasť domu? Garážový priestor si vyžaduje úplne iné tepelno-technické parametre ako obytná časť domu. Každý nebytový priestor, či už ide o garáž, sklad alebo dielňu, včlenený do dispozície obytnej časti domu má negatívny dopad na investičné aj prevádzkové náklady. Preto by jeho včlenenie nemalo byť viac ako ⅓-nou plochy. Bude tak prevádzkovo previazaný, ale hmotovo oddelený.

Odporúčanie: S ohľadom na pozemok, zvoliť samostatne stojacu garáž, prípadne s jednou – maximálne dvoma spoločnými stenami.

Schodisko

Aký typ schodiska je najlepší? Štandardná plocha schodiska s nástupnou a výstupnou plochou je minimálne 7 m². Pre zachovanie ekonomickej výhodnosti, je vhodné schodisko navrhnúť ako napríklad súčasť obytnej haly a nie ako samostatnú, prevádzkovo oddelenú časť.

Odporúčanie: Schodisko prirodzene včleniť do obytnej časti domu a/alebo využiť jeho priestor aj na iné účely (špajza, technická miestnosť, odkladací priestor, …).

Strecha

Aký typ strechy je najlepší? Jednoznačne najekonomickejším typom strešnej konštrukcie je strecha sedlová. Počet úžľabí, nároží, úrovní hrebeňa, vikierov a iné, majú podstatný dopad na cenu strešnej konštrukcie a aj krytiny. Pokiaľ sedlová strešná konštrukcia sa dá v realizácii dosiahnuť takmer bez akéhokoľvek odpadu, pri členitej streche to nieje možné, a v niektorých prípadoch stavebný odpad predstavuje až 50% z materiálu. Výrazná úspora je aj pri časovej náročnosti pokrytia strechy. Pri ekonomicky navrhnutej streche je štandardná doba položenie strešnej krytiny do 3 dní (bungalov so zastavanou plochou do 100 m²). Pre posúdenie ekonomiky strešnej konštrukcie je nevyhnutné zvážiť aj to, že veľká členitosť podstatne zvyšuje prevádzkové náklady a zároveň znižuje životnosť strechy.

Odporúčanie: Strechu navrhnúť s minimálnou členitosťou. Čím je strecha členitejšia (vikier, úžľabia, ..) tým bude finančne a časovo náročnejšia. To platí rovnako pri výstavbe aj prevádzke.

Vedeli ste, že väzníkovú strešnú konštrukciu so sklonom 15° až 18°, ktorý vymysleli ešte starí Gréci a jeho efektivita zatiaľ nebola prekonaná, ponúkame v našom štandardnom rozsahu dodania?

Optimalizácia návrhu rozvodov vnútorných sietí

Kam umiestniť kúpeľňu v dome? Pri návrhu rozmiestnenia miestností s pripojením na vodu a odpad je vhodné dodržať ich čo najmenší rozptyl. Sústredenie rozvodov vrámci dispozície na jedno – dve miesta a pokiaľ možno čo najbližšie k obvodovým stenám je výhodné tak ako pre ekonomiku investičných, tak aj pre minimalizovanie prechádzkových nákladov (nákladov a náročnosti pri prípadných nutných opravách).

Vedeli ste, že pokiaľ by došlo k úniku vody, keramický kompozit (materiál z ktorého vyrábame steny domu) Vám vyschne bez akýchkoľvek poškodení, znehodnotenia alebo zníženia kvality? Je to vlastnosť „na nezaplatenie“, ktorú vačšina iných typov montovaných domov nemajú.

Optimalizácia rozponu miestností

Aký je ideálny rozpon stien v dome? Ako najvýhodnejšie sa z pohľadu ekonomiky stavieb javia rozpony od troch do 4,20 metrov. Všetky väčšie (ale aj menšie) rozpony majú negatívny vplyv na ekonomiku výstavby. Konkrétne riešenie záleží aj typu domu (jednopodlažný dom, dvojpodlažný dom, dom s galériou, …) a typu strešnej konštrukcie. Vyberte si preto technológiu, ktoré Vám zaručí maximálnu flexibilitu pri plánovaní a výstavbe. Viac o vypracovaní projektu keramického montovaného domu na mieru.

Ani ten najlepší návrh dispozície Vám nezaručí ekonomicky výhodnú výstavbu a bývanie

Výber materiálu

Aké základy sú tie najlepšie?

Tie najlepšie základy sú na vyľahčenej, krížom rebrovej a vopred odizolovanej základovej doske. Je najvyšší čas povedať nie zastaralému spôsobu zakladania, zakladania na základových pásoch, ktoré so sebou nesie celú radu nevýhod. Viac o plávajúcej základovej doske, ktorú dnes využívajú vyspelé krajiny až pri 95% novostavieb rodinných domov nájdete v našom článku.

Z čoho postaviť steny domu?

Monolitické prefabrikované stenové dielce s uplatnením montovanej technológie výstavby ponúkajú nespočetné množstvo výhod v úspore času aj nákladov. Krížom rebrované vertikálne konštrukcie z keramického kompozitu ešte naviac predstavujú vysokú kvalitu, optimálny pomer hmoty k rozmerom a zároveň garantujú najlepší pomer ekonomiky ku stabilite.

Aký typ stropu je najlepší?

Stropná konštrukcia z vyľahčenej krížom rebrovanej železo-betónovej dosky (rovnako ako pri zakladaní domu) garantuje maximálnu ekonomickú výhodu, pričom takouto stropnou doskou je možné prekryť až 12 metrové rozpony.

Aký typ strechy je najlepší?

Strešná konštrukcia vyhotovená z priehradových väzníkov vždy znižuje investičné náklady. Všeobecne platí, že vyľahčené väzníkové profily optimalizujú pomer hmoty k výhodnejším rozmerom.

Aký stavebný materiál je ten najlepší? Optimalizácia konkrétneho vyhotovenia – hmoty jednotlivých konštrukcií (častí domu) je ekonomickou nevyhnutnosťou pre každý rodinný dom. Konkrétne riešenie sa môže líšiť v závislosti od typu rodinného domu (bungalov, dvojdom, dvojpodlažný dom, bytové domy, …), od zvolenej dispozície či požiadaviek investora. Vyššie uvedené odporúčania sú však všeobecne platné pre akýkoľvek typ rodinného domu.

Ako ochrániť dom pred teplom a chladom?

Návrh na dosiahnutie ekonomickej optimalizácie pre dokonalú ochranu pred teplom a chladom môžeme zoradiť do týchto piatich zásad:

 • minimum spojov použitých materiálov (napr. vylúčenie kusového staviva)
 • minimum materiálov s vysokou objemovou hmotnosťou (betón, tehly, …)
 • vylúčenie konštrukcií s rizikom tepelných mostov (pásové základy, železo-betónové vence….)
 • uplatnenie polyfunkcie až multifunkcie materiálov (napr. konštrukcia nie len ako nosná ale aj tepelno-izolačná)
 • optimalizácia otvorov obvodových konštrukcií (primerané a vyvážené rozmiestnenie okien)
Vedeli ste, že keramický montovaný dom Vás ochráni pre teplom a to bez použitia technológie na ochladzovanie vzduchu? Viac o keramickom montovanom dome, dome ktorý sa Vám v lete neprehreje, v našom článku.

Ako ochrániť dom pred vlhkosťou a vodou?

ZAKLADANIE

• s vopred odizolovanou základovou konštrukciou, čo už odporúčaná plávajúca základová doska je. Nie náhodou je prvou zásadou správnej výstavby vhodná vodotesná izolácia základov. Vlhkosť je najlepším vodičom pre chlad.

OBVODOVÉ STENY

• okrem dodržania nutnej podmienky, aby steny „dýchali“, boli paropriepustné, čo dosiahneme použitím tepelnej izolácie s dostatočnou priedušnosťou, by obvodová stena mala byť v našich poveternostných podmienkach vždy chránená od vody rímsou.

STRECHA

• optimálne spády na odvedenie vody aj s prihliadnutím na ekonomiku realizácie sú od 15° do 18°. Nie náhodou celá história stavieb uprednostňuje takéto sklony na viac ako 80%-tách budov. Pre ekonomiku uplatnenia izolácie na streche je dôležitá aj minimalizácia členenia strechy a uplatnenie kvalitnej ľahkej veľkoformátovej krytiny.

Všetky odporúčania pre elimináciu chladu, tepla či vody sú súčasťou nášho štandardného rozsahu dodania. Vďaka tomu je keramický montovaný dom nielen to najlepšie čo stavebný trh ponúka, ale aj v bezkonkurenčnej obstarávacej cene.

Ako postaviť zdravý a kvalitný dom čo najekonomickejšie? Objednajte si keramický montovaný dom. Vyberte si z nášho katalógu alebo nám pošlite Vás vlastný projekt.

Cenová ponuka na vlastný návrh dispozície  alebo si vyberte z nášho katalógu.

Volajte hneď! 8:00 – 16:00

Napíšte nám teraz!