pre ENERGETICKY ÚSPORNÝ DOM

3E? Čo to 3E znamená?

Neraz sme sa stretli s otázkou, čo to 3E, ktoré zdobí náš výrobný závod a nájdete ho veľa krát spomenuté aj v našich online či offline textoch, vlastne znamená?

3E sú zásady pre výstavbu kvalitného, zdravého a energeticky úsporného bývania.

3E by mali byť všetky novostavby.

3E predstavuje hodnoty a náš záväzok voči Vám aj životnému prostrediu, že Váš nový dom bude:

Naša stratégia vývoja ako aj celý životný cyklus našich produktov (od zaobstarania surovín, výroby až po recykláciu) je prísne v súlade so snahou Európskej Únie o uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

  • ENERGETICKÝ

Vysoká úspora energií počas celej životnosti domu. Keramický montovaný dom dokáže poskytnúť zdravé a energeticky nenáročné bývanie prirodzenou cestou, len na základe použitých surovín a stavebnej technológie.

Bezkonkurenčné obstarávacie ceny keramických domov a nízke prevádzkové náklady predstavujú, medzi individuálnou bytovou výstavbou, ekonomicky najdostupnejšiu variantu bývania na trhu.

ekologický dom

ŠETRENÍM ENERGIÍ ŠETRÍTE SVOJE FINANCIE AJ ZDRAVIE

5 nižšie uvedených zásad predstavuje základné podmienky pre minimalizovanie energetickej náročnosti produktu, v tomto prípade rodinného alebo bytového domu. Všetky tieto podmienky súhlasia s nastavenými procesmi a vývojom skupiny CERAMIC HOUSES EU, aby sme s plným svedomím mohli dokladovať, že naše domy sú nielen ekologické, ekonomicky výhodné ale aj energeticky nenáročné.

Ako výberom správnej technológie výstavby domu môžete prispieť k úspore spotrebovaných energií a zároveň aj zdravšiemu životnému prostrediu aj Vy? Objednajte si keramický dom!

3E pre ENERGETICKY ÚSPORNÝ DOM

Zásady pre energeticky úspornú výstavbu a bývanie

NÍZKA SPOTREBA ENERGIÍ PRI VÝSTAVBE

Stavebný materiál, ktorý sa použije na realizáciu domu by mal byť plne v súlade so smerovaním a cieľami ľudstva, v záujme zachovania zdravého životného prostredia aj pre ďalšie generácie. Vyrobený a spotrebovaný ohľaduplne a v čo najnižšom množstve.

STAVEBNÝ MATERIÁL S NÍZKOU UHLÍKOVOU STOPOU

UHLÍKOVÁ STOPA
K znižovaniu uhlíkovej stopy sa zaväzuje celá Európska Únia „zelenou dohodou“ pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Uhlíková neutralita znamená, že nevyprodukujeme viac ako ~ 10 gigaton CO₂, ktoré príroda (zachytávač) dokáže pohltiť.  Je viac než alarmujúce, že v roku 2023 sme do atmosféry vypustili rekordných 37,4 miliardy ton CO₂, o 1,1% viac ako v roku 2022 (Zdroj: Medzinárodná energetická agentúra IEA). Keďže energetika a stavebníctvo sa v rebríčku znečisťovateľov radia na popredné miesta (v negatívnom slova zmysle),  ciele všetkých (nielen) stavebných spoločností by mali byť v súlade s týmto plánom o uhlíkovo neutrálnej Európskej Únii.

ENERGETICKY NENÁROČNÉ MATERIÁLY NA VÝROBU
Progresívnou stavebnou technológiou z keramického kompozitu je možné výrazne ušetriť stavebný materiál a tým aj znížiť náročnosť na energie. Hlavný rozdiel je najmä pri cemente. Po vode je to najpoužívanejší materiál na svete a pre jeho výrobe sa vyprodukuje až 6,9% emisií CO₂ z celej svetovej produkcie ľudskou činnosťou. U ocele a železa to predstavuje až 8% emisií CO₂.

Okrem samotného minimalizovania použitého stavebného materiálu, mimoriadnym prínosom bude aj náhrada oceľovej výstuže kompozitnou výstužou. Tá má rádovo nižšiu uhlíkovú stopu, viacnásobne nižšiu hmotnosť a je aj čiastočnou náhradou cementu. Táto výmena v materiálovej štruktúre keramických montovaných domov predstavuje jednu z hlavných plánov inovácií skupiny CERAMIC HOUSES EU.

ENERGIA V ZÁVISLOSTI OD PROCESU REALIZÁCIE

Presúvanie výrobných procesov do výrobných závodov prispieva nielen k skráteniu času samotnej výstavby ale aj k výraznej minimalizácii spotrebovaného stavebného materiálu a energetických nákladov na realizáciu domu. Keramické montované domy sú postavené z multifukčných prefabrikovaných stien, ktorých energetická náročnosť na výrobu, montáž a dokončenie bola pri zachovaní najvyššej kvality znížená na minimum.

Vedeli ste, že výroba keramického montovaného domu trvá len 3 dni a pri jeho výrobe nevznikajú žiadne vedľajšie negatívne, nežiadúce vplyvy na kvalitu ovzdušia? Viac na tému výroby keramických montovaných domov v našom staršom článku.

NÍZKA SPOTREBA ENERGIÍ PRI BÝVANÍ

Výroba energie je najväčším producentom emisií z celosvetovej produkcie CO₂. Prevádzkové náklady nemôžu byť v lineárnom vzťahu k investičným, kedy vyššia cena  výstavby domu zabezpečí nižšie náklady na bývanie. Práve naopak, možno na prvý pohľad až paradoxne, s najnižšou obstarávacou cenou (nižšie náklady na výrobu, menej spotrebovaného materiálu) sa dosiahne najvyššia úspora energií. 

AKUMULAČNÁ SCHOPNOSŤ MATERIÁLOV

Akumulačná schopnosť domu je schopnosť, kedy si materiál, z ktorého sú steny vyrobené, akumulujú teplo do seba a následne toto teplo vydávajú späť do priestoru. Akumulačná vlastnosť – výhoda, prispieva k nižším nákladom na kúrenie a úspore Vašich financií. Okrem nižších prevádzkových nákladov Vám akumulačná schopnosť keramických stien zabezpečí aj väčšie pohodlie a spokojné bývanie. Steny sú na dotyk príjemne teplé a určitý čas vydávajú teplo, aj keď sa Vám už v dome nekúri. Stavby (nielen montované), ktoré niesú vyrobené z keramického materiálu, ktorý vytvára takého vhodné podmienky s maximálnou tepelnou zotrvačnosťou, nemajú akumulačnú schopnosť. Dôsledkom je, že interiér sa po vypnutí kúrenia veľmi rýchlo ochladí a okrem tepelných strát dochádza vplyvom častého kolísania teplôt ku kondenzácií vodných pár a tým aj k vytváraniu podmienok na rast plesní. Tento negatívny jav je ešte umocnený skutočnosťou, že drvivá väčšina takýchto domov (vyrobených z iného ako keramického kompozitu) je difúzne uzatvorená. Áno, dá sa to riešiť dodatočnými zariadeniami na reguláciu vlhkosti, ale pre energeticky NEnáročné bývanie, to nieje správny prístup.

Paropriepustnosť je vlastnosť domu, ktorá pôsobí hlavne na hygienu bývania. Neparopriepustný dom, ktorý nedýcha, je maximálne nevyhovujúci pre zdravé bývanie, tak ako sú tepelné straty a vysoké účty za kúrenie nevyhovujúce pre Váš finančný rozpočet.

Keramický montovaný dom je vyrobený patentovanou technológiou z výlučne prírodných materiálov. Vďaka tomu je šetrný k životnému prostrediu a poskytuje zdravé bývanie s neobmedzenou životnosťou.

TEPELNO-TECHNICKÉ PARAMETRE MATERIÁLOV

Keramický montovaný dom je ako celok navrhnutý s ohľadom na dokonalú ochranu voči vonkajším teplotám. Vysoká hodnota tepelného odporu všetkých častí domu poskytuje dokonalú ochranu pri minimálnom použitom množstve stavebého materiálu ale aj dodatočných technológií na úpravu tepla v dome.  Základová doska okrem hydroizolácie obsahuje aj polystyrénové platne, ktoré z veľkej časti eliminujú únik tepla cez podlahu. Steny sú zateplené doskami z minerálnej vlny, čo spolu s pórovitou štruktúrou nosnej časti steny zabezpečí hodnotu tepelného odporu obvodových stien viac ako 6 m2K/W už pri 33 cm hrubej obvodovej steny. Celostenové prefabrikáty tak spolu s vhodnými oknami a vstupnými dverami minimálny prestup chladu v zime a tepla v lete.  Zateplenie strechy vhodným materiálom po celej ploche stropu až po  zateplenie obvodových stien je poslednou časťou a podmienkou pre minimálne tepelné straty a dokonalé zdravé a energeticky nenáročné bývanie.

ZDROJ TEPLA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Čo sú to obnoviteľné zdroje? Jedná sa najmä o slnečnú energiu, a iné zdroje tepla, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Energetické toky v blízkosti zemského povrchu, ktoré sa obnovujú aspoň tak rýchlo ako sú spotrebovávané. Okrem slnečnej energie sú to aj vodná energia, geotermálna energia, veterná energia, biomasa, bioplyn, biopalivo. Ich využívanie je v dnešnej dobe dostupné a pre zachovanie zdravého životného prostredia absolútne nevyhnutné. Výber zdroja tepla a forma vykurovania /chladenia je ponechaná na preferenciích investora. My vďaka vhodnému stavebnému materiálu a stavebnej technológie zabezpečujeme minimálnu náročnosť na ich potrebu. 

Výroba energie je najväčším producentom emisií z celosvetovej produkcie CO₂ a jej objem stále rastie. Udržateľnosť v stavebníctve je tak podmienená nie používaním rôznych zariadení, ale ich elimináciou.

„Najväčší sektorový nárast emisií v roku 2022 pochádza z výroby elektriny a tepla, ktorej emisie vzrástli o 1,8 % alebo 261 miliónov ton. Konkrétne globálne emisie z výroby elektriny a tepla spaľovaním uhlia vzrástli o 224 miliónov ton alebo o 2,1 %, na čele s rozvojom ekonomiky v Ázii.“ (Zdroj: www.iea.org)

Aj keď čísla a zdroj energie je na Slovensku na prvý pohľad priaznivejšie, netreba zabúdať na vedľajšie následky. Najčistejšia energia je tá, ktorú nespotrebujete. (Zdroj: allforpower.cz)

Ako prispieť k modrej planéte, zdravšiemu životnému prostrediu a postaviť kvalitný a energeticky úsporný dom? Objednajte si keramický montovaný dom. Vyberte si z nášho katalógu alebo nám pošlite Váš vlastný projekt.

Cenová ponuka na vlastný návrh dispozície alebo si vyberte z nášho katalógu.

Volajte hneď! 8:00 – 16:00

Napíšte nám teraz!

19. júna 2024|Kategórie: Magazín, Pýtate sa|Tags: |
Go to Top